Antalya Nöro Gelişim

 • Erken Müdahale
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Serebral Palsi
 • Gelişim Geriliği
 • Hareket Bozukluğu
 • Otizm
 • Dil ve Konuşma Bozukluğu
 • Uyaran Eksikliği
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Riskli Yenidoğan Değerlendirme
 • 0-18 yaş Bütüncül Değerlendirme Testleri( Gelişim, Zeka, Dikkat, Nöropsikolojik Testler)

Bütünsel Tedavi

Tedavilerimizde insan vücudunu bir bütün olarak ele alıp olası tüm sebepleri göz önünde bulunduruyoruz.

Multidisipliner Yaklaşım

Her alanda uzman ekip kadromuzla, yalnızca tek bir yönteme bağlı kalmadan ihtiyacınıza yönelik tedavi uyguluyoruz.

Yakın Hasta Takibi

Tedavi süresince hastalarımızı yakından takip ediyor, ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretiyoruz.

Ergoterapi

Ergoterapinin en önemli amacı, çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ya da artırmak, rollerini yerine getirmesini sağlamak ve bu yolla çocuğun toplumsal katılımını gerçekleştirmektir.

Fizik Tedavi

Çocuk fizyoterapistleri; bebek, çocuk ve adölasanların çesitli konjenital, gelişimsel, kas-iskelet sistemine ait ve sonradan edinilen bozukluk ya da hastalıkların tedavisi üzerinde özelleşmişlerdir.

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma bozuklukları çocuğun gelişimini ve yaşamını büyük ölçüde olumsuz etkilemesine karşın doğru tanı ve uygun müdahale ile bu olumsuz etkiler azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.

Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme, çevremizle (sosyal ve fiziksel) olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir biçimde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları organize eden nörolojik bir işlemdir.

Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloğu akademik, davranışsal ve sosyal alanlarda özel gereksinimi olan özgül öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm tanısı ya da sosyal iletişim alanlarında sorun yaşayan çocuklarla psiko-eğitsel çalışmalar yürütmektedir.

antalya-norogelisim-cocuk-beyni

Antalya Nörogelişim Kliniği

Merkezimizde 0-18 yaşları arasındaki bebek, çocuk, ergenlik dönemindeki bireylere hizmet vermek, ortak terapiler yürütmek ve ailelere danışmanlık vermekteyiz. Otizm Spektrum Bozukluğu, Gelişim Geriliği, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Öğrenme Güçlükleri, Duyu Bütünleme Bozuklukları, Dil ve Konuşma Bozuklukları, Riskli Yeni Doğan, Az Gören bireylerde güncel terapi teknikleri kullanarak bireylere maksimum desteği sağlıyoruz. Bilgi, birikim ve deneyimimizi etik ve ilkeli bir bakış açısıyla danışanlarımıza sunmayı hedefliyoruz.
Antalya Nörogelişim olarak kendimize bir takım çalışma prensipleri belirledik. Bunlar;

1- Bize danışan bireyleri çocuk-aile-çevre kapsamında değerlendirmek.

2- Terapiye devam eden bireye uygulanan seansların yanında, bireyin günlük yaşamı ve etkileşimde bulunduğu ortamları da terapi sürecine dahil etmek.

3- Ailelere terapi süreciyle ilgili bir eğitim programı vermek.

4- Aileleri belirli periyotlarla terapi seanslarının tamamına ya da bir kısmına dahil etmek. Mümkün olmayan durumlarda video model olmak ya da geribildirim esnasında model olarak terapi programını uygulamalı olarak aileye aktarmak.

Kliniklerimiz

Antalya Nörogelişim & Antalya Nöroçocuk klinikleri çocuklarımız için en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

Antalya Nörogelişim
Antalya Nöroçocuk

Çocuğunuz için en iyisini düşünen birileri var

Antalya’da ergoterapi, fizik tedavi, konuşma bozukluğu tedavisi, duyu bütünleme ve çocuk psikolojisi konularında uzman ekibimizle tanışmak ve randevu almak için;