Ana Sayfa » Makaleler » Ergoterapi » Ergoterapi Nedir? Çocuklarda Ergoterapi’nin Önemi

Ergoterapi Nedir? Çocuklarda Ergoterapi’nin Önemi

antalya-norogelisim-ergoterapi

ERGOTERAPİ NEDİR?

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı artıran kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. (World Federation Occupational Therapy – WFOT)

Ergoterapinin en önemli amacı, çocuğun günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ya da artırmak, rollerini yerine getirmesini sağlamak ve bu yolla çocuğun toplumsal katılımını gerçekleştirmektir.

Ergoterapistler bire bir kişilerle, gruplarla veya topluluklarla iş birliği içinde çalışmak için gerekli bilgi, beceri ve davranışlarla donatılan tıbbi, sosyal, davranışsal, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanında geniş bir eğitime sahiptir.

NEDEN ERGOTERAPİ?

Çocuğun günlük yaşamdaki rolü diğer çocuklarla oynamak ve etkileşimde bulunmaktır. Ergoterapist bir çocuğun şu an ki oyun, okul ve günlük yaşam aktiviteleri hakkındaki becerilerini değerlendirir,  bu becerileri yaş gruplarına göre gelişimsel olarak uygun olanlarla karşılaştırır ve çocuğun güçlü yanlarını da kullanarak problem alanlarına yönelik tedavi programını uygular.

PEDİATRİDE ERGOTERAPİ NE YAPAR?

 • Duyu Bütünleme
 • Zayıf el yazısı becerileri
 • Dikkat ve Odaklanma Eğitimi
 • Motor Koordinasyon Eğitimi
 • Kaba-ince motor beceri gelişimi
 • Denge eğitimi
 • Kognitif Rehabilitasyon
 • Görsel algılama becerileri
 • Oyun becerileri
 • Motor beceriler
 • Praksis (Motor Planlama) Eğitimi
 • Sosyal Beceri Eğitimi
 • Bilateral Motor Koordinasyon
 • Vücut imajı eğitimi
 • Problem çözme becerilerinin geliştirilmesi
 • İletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Normal gelişim becerilerini kazanma
 • Günlük Yaşam Aktivitelerinde bağımsız hareket etme becerileri kazanmaları
 • Duruş ve hareketle ilgili bozuklukları en aza indirme
 • Düzgün duruş ve hareket için duyu-algı-bilişsel motor bütünlüğü sağlamaları
 • Vücudunu koordineli kullanma
 • Araç,gereç ve ekipman kullanma becerilerini geliştirme
 • Self Regülasyon (Kendini ortama göre ayarlama becerisi,beden kontolü)
 • Ocular Motor Sistem (Visüel tracking,visüel perception,okuma hızı,derinlik algısı)
 • Executive fonksiyonlar (yürütücü işlevsellik)
 • Visüel spatial perception (mesafeleri ayarlayabilme yeteneği)

Pediatrik Ergoterapi kapsamında; Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Öğrenme Güçlükleri, Üstün Yetenekli Çocuklar, Yazı Yazma ve İnce Motor Beceri Sorunları, Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu, Otizm, Serebral Palsi, Mental Motor Reterdasyon, Çeşitli Genetik Bozukluklar gibi nörogelişimsel problemleri olan tüm çocuklar standardize testler ile değerlendirilir, ev programı verilir, belli aralıklarla takip edilmekte ve çocuğun durumuna göre haftalık seanslarla ergoterapi programına alınmaktadır.

Pediatrik Ergoterapi’de her çocuğa özel kişi merkezli bütüncül yaklaşımlar uygulanmaktadır:

Çocuklarda tipik gelişimi engelleyebilecek duyusal, kognitif(bilişsel),fiziksel ve psikososyal faktörler standardize testler ile değerlendirilir. Duyu Bütünleme, postür, denge, ince motor beceriler, manipülatif beceriler, günlük yaşam becerileri, görsel motor kontrol, praksis, oyun becerileri, sağ-sol ayrımı, orta hattı çaprazlama, oküler-motor kontrol, görsel uzaysal algılama, dikkat, hafıza, oryantasyon, planlama, yazı yazma eğitimi gibi akademik becerileri de içeren kognitif algısal becerilerin kazandırılması veya geliştirilmesi ile toplumsal entegrasyonları sağlanmaktadır.

Çocuğun kendine bakım, okul, oyun, serbest zaman aktivitelerine yönelik günlük yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal rolünü yerine getirmesi hedeflenmektedir.

Çocuğun okul ortamı, oyun, serbest zaman ve etkileşimde bulunduğu tüm ortamlarda toplumsal katılımını sağlamak ve artırmak için fiziksel, çevresel, sosyal, kültürel ve kurumsal faktörler değerlendirilerek müdahale programı oluşturulur.

Hangi Çocuklarımız Ergoterapi / Duyu Bütünlemeye İhtiyaç Duyar?

 • El Becerilerinin zayıflığı
 • Basketbol, futbol, masa tenisi oyunları oynarken zorlanma
 • Yazı yazma becerilerinin zayıflığı
 • Yazı yazarken uygun miktarda basınç kullanamama
 • Topu hedefe atmak için ne kadar kuvvet uygulayacağını bilememe
 • Hayvan severken, kapıyı kapatırken ne kadar kuvvet uygulayacağını bilememe
 • Sandalyede dik oturamamak ya da yazı yazarken başını dik tutamamak
 • Hareketli bir cismi takip edememe
 • Denge, postural ayarlamaları yaparken zorlanma
 • Vücudunun çift tarafının kullanılması, koordinasyonu gerektiren aktiviteleri yapmakta gücük çekmek(pedal çevirmek, yüzmek, düğüm atmak)
 • Kalem ya da makas gibi aletleri pozisyonlamada problem
 • Elbiselerin tersini düzünü bilememe
 • Bir bardağı dökmeden tutamamak
 • Karışık tezgah üzerindeki bir yerden istenen nesneyi bulamamak
 • Çekmece içerisinden aranan giysiyi bulamamak
 • Baş ve göz hareketlerinin uyumlu olmaması
 • Vücudunun her iki tarafını uyumlu kullanamaması
 • Vücut imajı-şeması problemi
 • Arkadaş uyum problemi, kendi yaşıtlarıyla anlaşamamak
 • Yaşıtlarına uygun beceri gösterememek
 • Sorumluluklarını yerine getirememek
 • Kirli olmaktan rahatsızlık duymamak
 • Kişisel temizliğini tam yapmamak-söylemeden yapmamak
 • Odası dağınık şekilde bırakmak
 • Sıralı işlerde bir işi sırasına göre yapamamak (praksis becerileri)
 • Kurallı işleri yerine getirirken zorluk
 • Bir işi uzun süre sürdürememek, bir işten sıkılıp hemen başka birisine geçmek
 • Dikkatini toplayamamak
 • Poşet ve ayakkabı bağlayamamak
 • Yaşıtlarına göre hareketlerde yavaşlık
 • Karmaşık komutları anlayamamak
 • Sabah ya da yatma zamanı rutinleri gibi günlük yaşam aktivitelerini planlama, organize etme, sıralama ve bitirmede zorluk
 • Sağ-sol ayrımı problemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir