Ana Sayfa » Makaleler » Klinik Psikoloji » Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloji

Klinik Psikoloğu akademik, davranışsal ve sosyal alanlarda özel gereksinimi olan özgül öğrenme bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm tanısı ya da sosyal iletişim alanlarında sorun yaşayan çocuklarla psiko-eğitsel çalışmalar yürütmektedir.

Klinikte özel gereksinimi olan çocuklara yönelik çalışmalarda süreç nasıl ilerler?

Bilişsel, davranışsal ve sosyal gelişim alanlarının biri ya da bir kaçında çocuğun yaşıtlarından farklı özellikler gösterdiğini düşünen ailelerin kliniğe başvuruda bulunması ile başlar.

Ardından ihtiyaca göre bilişsel, psiko-eğitsel testlerin (CAS-WÇZÖ-4) ve diğer ölçme yöntemlerinin uygulanması ve ölçme sonuçlarının yorumlanması,

İhtiyaç daha çok davranışsal ve/veya sosyal gelişim alanlarına yönelik ise çeşitli bilgi kaynaklarından alınan bilgilerin detaylandırılması ve bu bilgilerin değerlendirilmesi,

Çocuğun öğrenme ve dikkat süreçleri, sosyal ve davranışsal gelişim alanları hakkında aile ve ailenin onayı doğrultusunda okuldan bilgilerin alınması ve alınan bilgilerin yorumlanması,

Çocuğun ayrıntılı değerlendirmeler, görüşmeler ve davranış değerlendirmelerinin sonucunda ortaya çıkan özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere okul programını planlamak için sınıf ve rehberlik öğretmenleri ile bilgi alışverişinde bulunulması ve onlara rehberlik edilmesi,

Varsa çocuk ile çalışan özel öğretmeni (leri) ile bilgi alışverişinde bulunulması ve gerektiğinde öğretmene çocuğun uygun öğrenme yöntemleriyle öğrenme deneyimi yaşaması için rehberlik edilmesi ve takibinin yapılması,

Çocuk ve ailesi için, psiko-eğitsel hizmet programının planlaması ve uygulamasını içerir.

Bu basamaklardan geçen çocuk ve dolayısıyla aile, mevcut değerlendirme sonuçlarından çıkan, yoğunluğu çocuğun özel ihtiyacına ve gereksinime göre değişen psiko-eğitsel bir çalışmaya alınır. Bu çalışmada ailenin tutum ve davranışlarına yönelik danışmanlık da verilir.

CAS Testi Nedir?

5-17 yaş aralığındaki çocukların ve ergenlerin zihinsel gelişimleri ile birlikte bilişsel becerileni ölçen bir zekâ testidir. Testin uygulama süresi özel koşullara göre değişmekle birlikte ortalama 60-75 dakika arasında sürmektedir.

CAS, dört alt testten oluşmakta ve genel anlamda bireylerin; planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendirme amacıyla geliştirilmiştir.

CAS Testi Hangi Durumlarda ve Ne Amaçla Uygulanır?

Bireyde birtakım işaretler fark eden ailelerin isteği üzerine uzmanların gerekli gördüğü durumlarda uygulanmaktadır. Amacı; çocuğun daha iyi tanınmasını sağlayarak eğitim ve öğretim hayatında doğru bir yol çizmektir. Ayrıca, çocukların zihinsel gelişimleri hakkında bilgi sahibi olup zihnin haritalarını ortaya çıkaran bir ölçme aracıdır.

CAS; Normal Gelişim, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Zihinsel Engel, Öğrenme Güçlüğü, Üstün Zekâ, Ciddi Duygusal Bozukluk, Travmatik Beyin Hasarı olan bireylerde kullanılmaktadır.

WÇZÖ-4 Testi Nedir?

Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV (WISC-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan zekâ testidir. Test, zekâ düzeyinin yanı sıra çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri hakkında ipuçları sunmaktadır. Tahmini uygulama süresi çocuğun çalışma hızına bağlı olarak 90 ila 120 dakika arasında değişmektedir. Test dört ana bölümden oluşmaktadır: Sözel kavrama, Algısal akıl yürütme, Çalışma belleği ve İşlemleme hızı.

EMDR Nedir?

EMDR, Türkçe açılımıyla ‘’Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’’  güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

Hangi Sorunların Danışmanlığında Kullanılır?

Başta tüm travmatik olayların ortaya çıkardığı semptomlar olmak üzere; Panik atak, Sosyal fobi, Depresyon, OKB, Cinsel fiziksel ve duygusal istismar, Uçma Korkusu, Çocukların yaşadığı kaygı ve korkularda kullanılır.

RORSCHACH TESTi

Kişiliğin dinamik özellikleri aydınlatılmasında kullanılan en önemli testtir. Uygulama, puanlama, yorumlama açısından standart ve objektif prosedürleri olan bütüncül ve sistemik bir yaklaşıma sahip; kişinin nesne ilişkileri, duygu dünyası, savunmaları, düşünce ve algı sistemi, temel ihtiyaçları, çatışmaları, eğilimleri, kişilik özellikleri gibi bireyle ilgili ayrıntılı detaylı bilgi veren bir testtir. Rorschach testi tüm eğitim düzeyindeki bireylere uygulanabilmektedir.

TAT TESTİ

Bireyin diğerleri ile olan ilişkilerini, çevrelerine karşı takındıkları davranışları incelemekte, kişiliğin sosyal cephesini anlamlandırmaya çalışmaktadır T.A.T, Rorschach testi ile uygulanması çok daha uygun olan bir testtir. Her ikisi de kişiliğin farklı yönlerini incelemeleri nedeni ile beraber uygulandıklarında elde edilen bilgi diğeri ile zenginleştirilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir